About

Марш Пелинце - Кокино

ПСК СЦГ се на 30. март 2014. година приклучи на Првиот традиционален поход во организација на СПК Козјак Куманово- с. Пелинце-Врв Китка-Локалитет Кокино. 

Походот се одржа во сончеви временски услови и одлично расположение. Од клубот присуствуваа 9 члена кои пристигнаа во Куманово со 2 возила. Од таму со организиран превоз сите учесници беа транспортирани до с. Пелинце од каде беше означен почеток на походот. Вкупната бројка на учесници према организаторот беше околу 400 планинари, со меѓународно учество на планинари од збратимените клубови со организаторот - Бугарија и Србија. Организацијата беше на високо ниво со заеднички ручек на крајот на походот.


Патеката е одлично поставена со исклучок на некои делови пред врвот Китка каде маркациите се губат и потребни се корекции по површина на газење од патеката со одстранување на прнарот и капината кои го отежнуваат движењето и ја кинат облеката. Времетраењето на походот беше околу 8 часа, со поголеми паузи (најголемата беше на врвот Китка од 1 ч и 30 мин.) поради големата бројка на учесници. Време на активно движење околу 5 часа. Еден дел од групата го заврши походот во с. Малотино (15 км од стартна позиција) и беше префрлена со автобуси до Кокино. Останатите го завршија походот до Кокино (18 км од стартна позиција) каде за сите учесници беше обезбед ручек-гравче од Организаторот.

Во иднина им посакуваме успешни и посетени походи.

ПСК СЦГ

0 comments:

 

Pratete ne na Facebook!